Rakentamisen rahoitus

Ryhdy Midas Kiinteistösijoittajaksi keskimäärin 10%* tuotolla
ja hallitulla riskillä

Tarjoamme yksityissijoittajille ja yhteisöille hyviä mahdollisuuksia sijoittaa asuinrakennusten rakentamisen aikaiseen rahoittamiseen.

  Sijoituksen kesto on tyypillisesti 12 – 24 kk

  * Vuosituotto vaihtelee hankekohtaisesti 
  8 – 15 % välillä.

  Yhdellä sijoittajalla mahdollisuus sijoittaa
  10 000 – 100 000 € / hanke

  Monissa hankkeissa on mahdollisuus hankkia rakennettavasta kohteesta sijoitusasunto markkinahintaa alemmalla hinnalla

  Liity Midas Sijoittajapiiriin

  Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista sijoitusmahdollisuuksista.

  Liity nyt

  Midas Kiinteistörahoitus on ainutlaatuinen rahoitusratkaisu rakentamisen aikaiseen käyttöpääoman tarpeeseen

  Midaksen kehittämä rahoitusratkaisu tarjoaa pienille ja keskisuurille rakennusliikkeille ja kiinteistökehittäjille tarvittavan omarahoitusosuuden 5-20 milj. euron hintaisten asuinrakentamishankkeiden rahoittamiseen. Rahoitus kerätään Midaksen sijoittajaverkostosta, pääosin yksityissijoittajilta.

  Rahoitusratkaisu on suunnattu asuntorakentamisen hankkeisiin halutuilla asuinalueilla pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla tai Turun seudulla.

  Midaksen rahoitusratkaisu varmistaa hankkeeseen vaadittavan omarahoitusosuuden. Liikepankki rahoittaa hankkeesta tyypillisesti 50 – 60% RS-taloyhtiölainalla.

  Sijoitusta suojaa rakentamisen RS-menettely – vakuutena toimivat rakennettavan kohteen asunto-osakkeet

  Midas Kiinteistöijoituksiin sisältyy vakuustyyppinen suoja, joka tekee niistä matalariskisiä tuottotasoon nähden.

  Sijoituksen vakuutena toimivat rakennettavan taloyhtiön osakkeet. Rahoitettavat kohteet ja rakentaja ovat läpäisseet hanketta rahoittavan RS-pankin arvioinnin.

  Midaksen rahoittamat asuinrakennushankkeet ovat tyypillisesti ylirahoitettuja, mikä alentaa niiden riskiprofiilia. Ylirahoitus varmistaa sen, että kohteen loppuun saattamiseen on olemassa aina riittävästi pääomia.

  Midaksen tiukka hankkeiden hyväksymisprosessi minimoi riskejä entisestään

  Midas Kiinteistörahoitussjoituksiin liittyy pääosin kahdenlaisia riskejä, jotka minimoidaan huolellisella arvioinnilla.

  1) Rakentajaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

  • Rakennusliikkeen ja hankkeen kehittäjän tiedot analysoidaan perusteellisesti ennen hankkeeseen lähtemistä.
  • Sijoitusta suojataan sijoitussopimukseen tulevilla kovenanteilla. Kovenantteja voivat olla esimerkiksi määrämuotoinen raportointivelvollisuus, osingonjakokielto rahoitettavalle rakennusliiikkeelle sekä erilaiset väliintulomahdollisuudet, jos hankkeen kannattavuus ei ole sovittu tai hankkeen eteneminen muutoin poikkeaa sovitusta.

  2) Kohteen myyntiin liittyvät riskit ja niihin varautuminen

  • Rakennettavan kohteen kiinnostavuus ja myytävyys kartoitetaan ennalta ennen rahoituksen järjestämistä.
  • Rahoitushankkeissa keskitytään kasvualueisiin (pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Turun seutu), ja erityisesti niissä alueisiin, joissa asunnoille kohdistuu kuluttajien kiinnostusta ja kysyntää.

  Näin pääset sijoittajaksi Midas Kiinteistörahoitushankkeisiin

  1. Lähetämme tulevista hankkeista tiedot Midas Sijoittajapiiriin kuuluville sähköpostitse.
  2. Tyypillisesti sijoittajalla on 1 viikko aikaa päättää hankkeeseen osallistumisesta.
  3. Laadimme erilliset sijoittajasopimukset 1 – 2 viikon kuluessa kiinnostuksen ilmaisusta. Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti.
  4. Sijoittaja siirtää rahat hankkeelle sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti.
  5. Raportoimme sijoittajille tyypillisesti kuukausittain hankkeen edistymisestä.
  6. Sijoituksen pääoma palautetaan yhdessä tai useammassa erässä hankkeen aikana.

  Liity Midas Sijoittajapiiriin

  Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista sijoitusmahdollisuuksista.

  Liity nyt

  AS OY VUOREKSEN KOSMOS

  2019

  Rakentamisen aikainen rahoitus Vuoreksen Puutarhakortteli Oy:lle

  Sijoittajat: rahoitusyhtiö ja joukko yksityissijoittajia.

  AS OY NURMIJÄRVEN JUNKKERI

   

  Rakentamisen aikainen rahoitus.


  Sijoittajat: rahoitusyhtiö ja joukko yksityissijoittajia.

  AS OY JÄRVENPÄÄN ELEGIA

   

  Rakentamisen aikainen rahoitus.


  Sijoittajat: rahoitusyhtiö ja joukko yksityissijoittajia.

  Mikä on Midas Equities?

  Midas Equities Oy on riippumaton joukko kokeneita yritysrahoituksen asiantuntijoita. Meillä on erinomaiset suorat suhteet sijoittajiin niin Pohjoismaissa kuin laajemmin Euroopassa. Palvelemme yrityksiä yrityskaupoissa ja rahoituksen järjestämisessä. Midaksen tiimissä työskentelee joukko kokeneita yritysrahoituksen asiantuntijoita.

  Millaisia sijoitukset tarkemmin ovat?

  Sijoitukset kohdistuvat pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ja rakennuttajien RS-asuntorakentamishankkeisiin hyvillä ja kysytyillä sijainneilla pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

  Midas toimi rakennushankkeiden rahoituksissa välirahoituksen järjestäjänä. Välirahoitus on edellytys siihen, että rakennusliikkeet saavat hankkeeseen järjestettyä isoimman osan rahoituksesta erilliseltä RS-pankilta.

  Sopimuksen vastapuolena on aina rakennuttaja.

  Mikä on RS-asuntorakentamishanke?

  RS-turvajärjestelmä on kehitetty asunnonostajan suojaksi, ja se varmistaa kohteen rakentamisen suunnitelmien mukaan. Lue lisää YLE:n artikkelista.

  Mistä tuotto muodostuu?

  Tuotto maksetaan asuntohankkeen hankekatteesta.

  Miten riskipitoisia sijoitukset ovat?

  Sjoitusten riskipitoituus on matala, minkä takaavat sijoittaminen RS-hankkeisiin, vakuutena toimivat asunto-osakeyhtiön osakkeet, ison RS-pankin seula sekä Midaksen tiukka hankkeiden hyväksymisprosessi.

  Kuinka isoja hankkeet ovat

  Rakennushankkeet ovat kokonaisarvoltaan 5- 20 milj. euroa, josta rahoitetaan tyypillisesti 20-25 % Midas Kiinteistörahoituksella, ja loput rahoittaa RS-pankki (tyypillisesti 60% hankkeen arvosta).

  Miten sijoitusten verotus?

  Sijoitukset ovat normaalia pääomatuloa. Sijoituksesta maksetaan pääomatuloverot sinä verovuonna kuin tuotto maksetaan. Sijoittaja on itse vastuussa pääomaveroilmoituksen tekemisestä verottajalle. 

  Yli 50 000 € sijoituksissa laadimme pyydettäessä erillisen sijoitustodistuksen.

  Voinko sijoittaa yrityksen kautta?

  Keräämme sijoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä.

  Liity Midas Sijoittajapiiriin

  • Lähetämme sinulle ensimmäisten joukossa tiedon uusista sijoitushankkeista
  • Varmista, että pääset hyödyntämään sijoitusmahdollisuuden jo seuraavaksi julkaistavassa hankkeessa
  • Sijoittajapiiriin liittyminen ei sitouta sinua vielä mihinkään.

  Lomakkeen lähettämällä vahvistat, että olet tutustunut Midaksen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

  Jukka Koski

  CEO, Senior Partner

  +358 50 548 4377

  jukka.koski@midasequities.fi

  Lue esittely

  Harri Romppanen

  Senior Advisor

  +358 40 643 3344

  harri.romppanen@midasequities.fi

  Lue esittely

  Juho Joensuu

  Senior Advisor

  +358 40 675 7799

  juho.joensuu@midasequities.fi

  Lue esittely