Varainhankinnan neuvonanto

Autamme laajentamaan vaihtoehtoisrahaston sijoittajapohjaa

Midas Equities avustaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia pääoman hankinnassa ja sijoittajapohjansa laajentamisessa.

Avustamme asiakkaitamme Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Avainsijoittajasuhteemme ovat Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Meillä on erinomaiset suorat suhteet sijoittajiin laajalla skaalalla – tunnemme hyvin eläkeyhtiöt, eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, pankit, säätiöt, rahastojen rahastot, perheiden ja sukujen sijoitusyhtiöt sekä laajan joukon varakkaita yksityishenkilöitä.

Midaksella on vahva kokemus institutionaalisesta sijoittamisesta, rahastojen muodostamisesta, rahastodokumentaation laadinnasta, varainhankintaprojektien johtamisesta ja rahastojen varainhankinnasta.

Midaksella on myös kokemusta neuvonannosta erilaisilla sijoitusstrategioilla ja maantieteellisillä kohdemarkkinoilla sijoittavien buyout-, growth capital-, venture capital-, distressed capital-, special situations-, mezzanine-, infrastruktuuri-, kiinteistö- ja hedge-rahastojen varainhankinnassa.

Kysy lisää varainhankinnan neuvonannosta

Pekka vastaa Midaksen on sijoittajasuhteista. Pekka hoitaa sijoittajasuhteitamme yli kahden vuosikymmenen kokemuksella. Pekalla on hyvä tuntuma suomalaisten ja skandinaavisten sijoittajien painotuksiin sijoittamisessa. Ennen tehtäviään Midaksella Pekka on toiminut mm. yksityispankkiirina suomalaisessa hedge-rahastossa ja vastannut pohjoismaisista asiakkuuksista Schroders Private Bankissa Zürichissä.

Pekka Virtanen

+358 50 367 7923

pekka.virtanen@midasequities.fi

Ota yhteyttä

Oletko myymässä yritystäsi? Tarvitsetko kasvurahoitusta? Etsitkö sijoituskohdetta? 

Jätä yhteystietosi, otamme mielellämme yhteyttä.

Referenssit

Rakennusvarma Oy

8/2018

Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Sijoittajat: eläkeinstituutio, family office -sijoittaja ja joukko yksityissijoittajia.

Eurooppalainen hedge-rahasto

4/2018

Rahastomerkintä.

Sijoittaja: pohjoismainen instituutiosijoittaja

Sijoituksen koko: € 3 milj.

RAKENNUSVARMA OY

2/2018

Oman pääoman ehtoinen rahoitus rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Sijoittajat: muutama family office -sijoittaja ja joukko yksityissijoittajia.