Varainhankinnan neuvonanto

Autamme laajentamaan vaihtoehtoisrahaston sijoittajapohjaa

Midas Equities avustaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia pääoman hankinnassa ja sijoittajapohjansa laajentamisessa.

Avustamme asiakkaitamme Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Avainsijoittajasuhteemme ovat Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Meillä on erinomaiset suorat suhteet sijoittajiin laajalla skaalalla – tunnemme hyvin eläkeyhtiöt, eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, pankit, säätiöt, rahastojen rahastot, perheiden ja sukujen sijoitusyhtiöt sekä laajan joukon varakkaita yksityishenkilöitä.

Midaksella on vahva kokemus institutionaalisesta sijoittamisesta, rahastojen muodostamisesta, rahastodokumentaation laadinnasta, varainhankintaprojektien johtamisesta ja rahastojen varainhankinnasta.

Midaksella on myös kokemusta neuvonannosta erilaisilla sijoitusstrategioilla ja maantieteellisillä kohdemarkkinoilla sijoittavien buyout-, growth capital-, venture capital-, distressed capital-, special situations-, mezzanine-, infrastruktuuri-, kiinteistö- ja hedge-rahastojen varainhankinnassa.

Kysy lisää varainhankinnan neuvonannosta

Jyrki vastaa Midaksen on sijoittajasuhteista. Hän hoitaa sijoittajasuhteitamme lähes kahden vuosikymmenen kokemuksella. Jyrkillä on hyvä tuntuma suomalaisten ja skandinaavisten sijoittajien preferensseihin sijoittamisessa. Ennen tehtäviään Midaksella Jyrki toimi Investment Managerina Sampo Groupin omistamassa Mandatum Lifessa. Tätä ennen hän on toiminut mm. Sampo Pankissa ja OP-Pohjola-ryhmässä.

Jyrki Soininen

+358 40 142 0396

jyrki.soininen@midasequities.fi

Ota yhteyttä

Oletko myymässä yritystäsi? Tarvitsetko kasvurahoitusta? Etsitkö sijoituskohdetta? 

Jätä yhteystietosi, otamme mielellämme yhteyttä.

Referenssit

HSSR OY JA HSSR:N OSAKKEENOMISTAJAT

7/2019

Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy:n koko osakekannan myynti Raksystems Insinööritoimisto Oy:lle.


Rakennusliike

8/2018

Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Sijoittajat: eläkeinstituutio, family office -sijoittaja ja joukko yksityissijoittajia.

Eurooppalainen hedge-rahasto

4/2018

Rahastomerkintä.

Sijoittaja: pohjoismainen instituutiosijoittaja

Sijoituksen koko: € 3 milj.