Referenssit

21.08.2018

Rakennusvarma Oy

Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Sijoittajat: eläkeinstituutio, family office -sijoittaja ja joukko yksityissijoittajia.